Think Ice
"Tänk is, liksom"

 

Grundkurs i iskunskap

Av Johan Porsby 2012-10-10

Materialet består av en handledning + föreläsningsbilder

Materialet finns även i Microsoft Office-format (97/2003)

Materialet är tillgängligt enligt Creative Commons: erkännande, icke kommersiell (cc by-nc). Det betyder att du får använda materialet som det är eller i bearbetat skick. Du måste dock ange vem som skapat ursprungsverket. Materialet får inte användas kommersiellt.

...