Men du, hur tjock är sprickan egentligen?

av Ola Dexe

Någon ställde denna fråga-här kommer facit: En spricka i isen är djupare än den ser ut att vara, ty ljuset bryts i övergången från is till luft. Hur mycket djupare sprickan är, dvs hur mycket tjockare isen verkligen är, beror av vinkeln med vilken man betraktar sprickan (B i figuren). Detta fenomen kan vara användbart i praktisk isbedömning då isen är transparent. En tumregel skulle kunna vara att en spricka sedd rakt uppifrån är 1.3 ggr tjockare än uppskattat värde och en spricka sedd i 45 graders vinkel är 1.5 ggr tjockare än uppskattat värde.

T = verkliga tjockleken hos sprickan (antar spricka vertikal mot is)
T0 = uppfattade tjockleken hos sprickan
H = ögonhöjd över isen
X = avstånd person - den punkt där ljusstrålen bryts i övergången is/luft (längs med isen)
X0 = avstånd spricka - den punkt där ljusstrålen bryts i övergången is/luft (längs med isen)
n2 = brytningsindex hos is (~ 1.3)
n1 = brytningsindex hos luft (~ 1)