Think Ice
"Tänk is, liksom"

 

Grundkurs i iskunskap

Av Johan Porsby 2018-12-20

Materialet består av en handledning + föreläsningsbilder:

Materialet finns även i Microsoft Office-format (docx/pptx):

Materialet är tillgängligt enligt Creative Commons: erkännande, icke kommersiell (cc by-nc). Det betyder att du får använda materialet som det är eller i bearbetat skick. Du måste dock ange vem som skapat ursprungsverket. Materialet får inte användas kommersiellt.

...