Praktisk isbedömning för långfärdsskridskoåkning

Version 1.0 2005-09-24

av Krister Valtonen
Copyright © 2001-2003 Krister Valtonen

Inledning

Långfärdsskridskoåkning på is innebär att man ständigt förflyttar sig över is och kontinuerligt måste avgöra om den är lämplig att åka skridskor på eller inte. Framförallt måste man bestämma om isen bär, men ytans lämplighet för skridskoåkning måste också bedömmas. Isbedömning är en konst som kan verka mycket svår för den oinvigde, samtidigt som en erfaren skridskoåkare befar isar lika bekymmerslöst som en söndagspromend i stadsparken.

Att bedöma is är en konst man lär sig med åren, genom egna erfarenheter, kanske via litterturstudier eller kurser men framförallt genom att studera erfarna skridskoåkare. När du åker med en erfaren skridskoåkare som kan bedömma is, observera hans eller hennes beteende. Vad lägger person akt på? Hur reagerar personen vid olika situationer? Gå fram och pika i isen där personen valde att inte åka.

Många erfarna skridskoåkare besitter mycket kunskaper i isbedömningskonsten. Detta ämne berörs visserligen i dagens långfärdsskridskolitteratur, men de tar alldeles för lätt på saken, anser jag. Jag fann det intressant att den till 2001 uppdaterade och i övrigt mycket välskrivna boken "Långfärdsåkning på skridskor" inte berörde detta ämne på det sätt som jag tror är mest intressant för skridskoåkaren.

Jag har skrivit dessa sidor i ett försök att samla denna omfattande kunskap. Samtidigt är det ju så att isar kan bedömmas på olika sätt. Det är den, åtminstone till synes, bekymmerslösa isbedömningen som är mitt mål och det som jag vill predika. En effektiv isbedömning, som ger snabb och säker information och där man utnyttjar alla möjligheter till att få information. Det är den som ger oss möjligheter att åka så mycket skridskor som möjligt.

Jag har medvetet valt en praktisk framtoning med utgångspunkt från vad man upplever på isen och hur man beter sig. Det finns littertur och andra sidor på internet som beskriver isen från ett mer teoretiskt perspektiv, se t.ex. Ishandboken. Jag är också intresserad av de pedagogiska möjlighet som Internet-tekniken bjuder, därför finns det övningar till några av lektionerna. Jag hoppas att jag kommer få tid att göra fler övningar.

Isbedömning är facinerande och roligt! För varje år man håller på med långfärdsskridskoåkning lär man sig mer om hur isar är och hur man skall hantera dem. Med tiden blir isbedömning en aspekt av långfärdsskridskoåkning som berikar den. Så är det för mig, och jag hoppas att den är eller kommer att bli det för dig också!

Lektion 1 - Förberedelser

Lektion 2 - Känsel

Lektion 3 - Syn

Lektion 4 - Hörsel, Smak och Lukt

Lektion 5 - Sammanvägd bedömning

Lektion 6 - Specifika situationer

Tack

Följande personer har bidragit till dessa sidor

Johan Porsby
Många allmäna kommentarer och många tips

Versionshistorik

0.1 2000-2002
Första versionen som skrevs säsongerna 2000-2001 och 2001-2002
0.2 2002-12-14
Kapitlet "Ut på isen" bytte namn till "Sammavägd bedömning" och ett nytt kapitel "Specifika situationer" lades till. Uppdaterade med många kommentarer från Johan Porsby.
0.3 2003-01-06
En total genomläsning med många justeringar.
1.0 2005-09-24
Ett försök att avsluta detta arbete. Nu satsar jag på www.thinkice.com.

Referenser